Producent okien i drzwi w systemie VEKA

polski angielski niemiecki francuski
Szukaj
KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej „RODO”), informujemy, że:1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych Państwa danych będzie firma:
Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera 
ul. Wieluńska 3
42-100 Kłobuck
(dalej „Administrator”).2. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:
  1. wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, w tym do kontaktu telefonicznego lub mailowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),
  3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
    • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
    • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
    • prowadzenia analiz statystycznych, badania rynku oraz Państwa preferencji i oczekiwań.


3. JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Państwa dane będziemy przechowywać przez 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Jednocześnie informujemy, że okres przechowywania Państwa danych przetwarzanych ze względów podatkowych oraz księgowych jest uzależniony od obowiązujący przepisów prawa.
Po upływie wskazanych okresów Państwa dane będą przez nas usuwane lub zanonimizowane.4. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym podmiotom:

5. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZNIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem danych zapewniamy Państwu:

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na powyżej podane dane kontaktowe.
Informujemy również, że w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych maja Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.6. W JAKI SPOSÓB BĘDĘ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.7. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podkreślić należy, iż podanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji celu określonego w pkt 2.
 
okbud.pl - Okbud posiada filie w takich miasta jak: Bełchatów, Częstochowa, Działoszyn, Kępno, Kłobuck, Olesno, Ostrzeszów, Pajęczno, Wieruszów.
Siedzibą firmy jest Wieluń.
facebook
telefon 34 317 33 57 Kłobuck
telefon 728 933 256

telefon 43 843 37 05 Wieluń
telefon 728 933 253
telefon
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Miejscowość:
Treść e-mail:
formularz