Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Kłobuck, dnia 07.05.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pn ‘Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego OKBUD Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie nowego produktu oraz nowej usługi wiedzochłonnej’ w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 przez Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup:

 1. Automatyczne centrum obróbki profili PCV- 1 sztuka

 2. Automat do montażu okuć ramowych – 1 sztuka.

 3. Automat do montażu okuć skrzydłowych – 1 sztuka.

Opis przedmiotu zamówienia :

 1. Automatyczne centrum obróbki profili PCV- 1 sztuka
  Minimalne oczekiwane parametry techniczne automatycznego centrum obróbki profili PCV:
   

  1. Stół podawczy profili PCW:
   • możliwość załadowania 11 kawałków pociętych profili PCW
   • max. długość profilu przeznaczonego do obróbki – ok. 4000 mm
   • min. długość profilu przeznaczonego do obróbki – ok. 300 mm
   • automatyczny posuw profili w kierunku zabieraka
   • prędkość pozycjonowania zabieraka ok. 160m/min
   • dokładność pozycjonowania zabieraka +/- 0,2 mm
     
  2. Stacja obróbki profili PCW ze zbrojeniem stalowym (możliwość zamontowania do 14 narzędzi obrabiających profil):
   • wkrętarki automatyczne (lewa i prawa z podajnikiem wkrętów) do mocowania zbrojeni
   • głowice jednowrzecionowe do wykonywania otworów odwadniających
   • głowice jednogłowicowe do wykonywania otworów odpowietrzający
   • głowica trzywrzecionowa do wykonywania otworów pod klamkę
   • głowica jednowrzecionowa z wiertłem dwustopniowym do wykonywania otworów pod dyble
   • głowica jednowrzecionowa do wykonywania otworów pod zaczepy obwodowe antywłamaniowe
   • głowice jednowrzecionowe do wykonywania otworów pod elementy okuć (zawiasa dolna ramy, zawiasa górna ramy, zawiasa dolna skrzydła, zawiasy okien uchylnych, docisk środkowy w skrzydłach rozwieralnych)
   • głowica jednowrzecionowa do wykonywania otworów do mechanicznego montażu słupka stałego
     
  3. Stół odbioru gotowych elementów do dalszej obróbki
    
  4. Sterowanie:
   • komputer z procesorem ok. 2,4 GHz
   • dysk twardy ok. 40 GB
   • pamięć operacyjna ok. 256 MB
   • czytnik kodu kreskowego
     
 2. Automat do montażu okuć ramowych – 1 sztuka.
  Minimalne oczekiwane parametry techniczne automatu do montażu okuć ramowych:
   

  • szerokość około 4000 mm,
  • głębokość około 1.630 mm,
  • z regulacją wysokości od 850 do 1000 mm.
  • Minimalny rozmiar ramki około 560 x 200 mm
  • Maksymalna wielkość ramki około 3800 x 1700 mm
  • Profil minimalnej wysokości około 54 mm
  • Około 80 mm maksymalna wysokość profil
  • Długość około 4.220 mm
  • 2.010 mm
  • 1.720 mm wysokości
  • Waga około 645 kg
    
 3. Automat do montażu okuć skrzydłowych – 1 sztuka.
  Minimalne parametry techniczne automatu do montażu okuć skrzydłowych:
   

  • szerokość stołu – około 1400 mm
  • długość stołu – około 2800 mm
  • szerokość całkowita – około 2000 mm
  • wysokość stołu - około 850 - 1000 mm
  • zakres pochylenia stołu – około 15°
  • ciśnienie pracy – około 7 bar
  • zapotrzebowanie powietrza wkrętarki – około 250 l/min
  • zapotrzebowanie powietrza dociskaczy – około 35 l/min
  • pneumatyczna obcinarka do okuć z przymiarem do ustawiania środka oraz wymiarów stałych
  • napięcie zasilania - 380 V, 3-fazowe , 50 Hz
  • moc silnika frezarki - 1700 W
  • waga – około 450 kg
  • stół montażowy przechylany i podnoszony pneumatycznie
  • przestawna wkrętarka pneumatyczna z automatycznym podawaniem śrub
  • ręczna regulacja głębokości wkręcania dla śrub o różnych długościach
  • stanowisko do mierzenia i ustawiania środka w skrzydłach
  • dostęp do narzędzi od góry
  • wiertarka do wiercenia otworów pod zawias (skrzydło)
  • wiertarka 3-wrzecionowa do wiercenia otoworów pod klamkę
  • frezarka do frezowania otworów pod puszkę zasuwnicy
  • regał na okucia

Kryterium wyboru oferty

 1. Cena
  Najniższa oferowana cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT wyrażona w PLN lub w EUR, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych – waga 0,6

  C = Cmin *10* 0,6

  Cr
   
   
  Gdzie: Cmin – cena oferty minimalnej
    Cr – cena oferty rozpatrywanej
 2. Termin realizacji:

  • do 1 miesiąca od momentu złożenia zamówienia – 10 pkt. *0,2
  • od 2 do 4 miesięcy od momentu złożenia zamówienia – 5 pkt. * 0,2
  • powyżej 5 miesięcy od momentu złożenia zamówienia – 2 pkt. * 0,2

 

 1. Reakcja serwisu

  • do 48 godzin – 10 pkt. * 0,2
  • powyżej 48 godzin – 5 pkt. * 0,2

 

Termin wykonania zamówienia:
- do dnia 22.06.2012 r.

Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia. Oferty na zakup wybranych urządzeń, nie będą rozpatrywane.
Firma nie będzie rozpatrywała ofert, w których urządzenia nie spełniają minimalnych parametrów technicznych określonych w zapytaniu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 21.05.2012 do godz. 15:00 w siedzibie :
Zakład handlowo-Usługowy ‘OKBUD’ Jolanta Wojtera
Ul. Wieluńska 3
42-100 Kłobuck

Oferty można przedkładać osobiście na wskazany powyżej adres oraz przesyłać na adres mailowy: j.wojtera@gmail.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Wyślij zapytanie
Przesłanie zapytania równoznaczne jest z wyrażeniem dobrowolnej zgody na kontakt za pomocą e-mail lub telefonu w celu obsługi Państwa zapytania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@okbud.pl