Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Kłobuck, dnia 06.06.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pn ‘Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego OKBUD Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie nowego produktu oraz nowej usługi wiedzochłonnej’ w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.6: Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 przez Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup:

1. Kamera termowizyjna – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Kamera termowizyjna – 1 szt.

Oczekiwane innowacyjne technologie zastosowane w kamerze:

 • kamera światła widzialnego o rozdzielczości 2,3 MP
 • nakładanie obrazów (PiP) – trzystopniowe
 • rozdzielczość - 19,600 pikseli (140x140)
 • wbudowany wskaźnik laserowy

Minimalne oczekiwane parametry techniczne kamery termowizyjnej:

 • Zakres temperaturowy - -20°C do 350°C
 • Dokładność - ± 2% odczytu ±2°C
 • Zapis obrazu (karta micro SD 1 GB) - 1000 obrazów
 • Emisyjność - 0,1 do 1,0 (regulowana) 0,1 do 1,0 (regulowana)

Zobrazowanie

 • Pole widzenia/min. odl. ostrzenia 25° x 25°/0,12m
 • Czułość termiczna (N.E.T.D) <0,1°C przy 25°C
 • Typ detektora – matryca
 • Zakres widmowy - 7,5 do 13ìm
 • Wyświetlacz kolorowy LCD 3,5”
 • Wy. wideo MPEG-4 przez USB MPEG-4 przez USB MPEG-4 przez USB
 • Rozdzielczość kamery wideo - 2,3 megapikseli (1536 x 1536)
 • Typ lasera - Półprzewodnikowa dioda laserowa:
 • Tryb punktu pomiarowego (w środku obrazu) - Tak
 • Znacznik auto ciepły/zimny - Tak

Jedynym kryterium wyboru będzie cena. Kryterium będzie oceniane wg wzoru:

 

C = Cmin *100%

Cr
 
 
Gdzie: Cmin – cena oferty minimalnej
  Cr – cena oferty rozpatrywanej

Termin wykonania zamówienia:
- do dnia 22.06.2012 r.

Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia. Firma nie będzie rozpatrywała ofert, w których urządzenia nie spełniają minimalnych parametrów technicznych określonych w zapytaniu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2012 do godz. 12:00 w siedzibie:
Zakład handlowo-Usługowy ‘OKBUD’ Jolanta Wojtera
Ul. Wieluńska 3, 42-100 Kłobuck

Oferty można także przedkładać osobiście na wskazany powyżej adres oraz przesyłać na adres mailowy: j.wojtera@gmail.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Wyślij zapytanie
Przesłanie zapytania równoznaczne jest z wyrażeniem dobrowolnej zgody na kontakt za pomocą e-mail lub telefonu w celu obsługi Państwa zapytania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@okbud.pl