Dotacje UE

Beneficjent JOLANTA WOJTERA ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY „OKBUD”

Realizuje projekt pn. “Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa “OKBUD” poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych I produktowych w zakresie stolarki otworowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu

Głównym Celem projektu jest realizacja szeregu działań inwestycyjnych, umożliwiających wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez firmę “OKBUD” pozwalającej na wyprodukowanie okna łączącego walory estetyczne i wytrzymałościowe stolarki aluminiowej z parametrami izolacyjności cieplnej jak dla okien PCV.

Wartość projektu: 5 138 940,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 293 722,00 PLN

Okres realizacji Projektu: 21.01.2018- 20.10.2019

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany jest projekt:

Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie nowego produktu oraz nowej usługi wiedzochłonnej.

W wyniku realizacji projektu fabryka okien poszerzyła dotychczasową ofertę sprzedażową o:
- Okna TERMO - OVAL
- Termowizyjne badanie okien

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany jest projekt:

Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie nowego produktu oraz nowej usługi wiedzochłonnej.

W wyniku realizacji projektu fabryka okien poszerzyła dotychczasową ofertę sprzedażową o:
- Okna sześciokomorowe
- Usługę badań i analiz technicznych

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

ZOBACZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 06.06.2012 R.

ZOBACZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 07.05.2012 R.

ZOBACZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 07.05.2012 R. DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA CRM

W wyniku realizacji projektu "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki okien Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii." beneficjent biorąc pod uwagę głównę kryterium: cena, wybrał ofertę firmy Elumatec Polska Sp. z.o.o.

INFORMACJA

W związku z przeprowadzoną procedurą wyboru dostawcy w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zakupu urządzeń stanowiących przedmiot realizacji projektu (Zgrzewarka dwugłowicowa, Czyszczarka naroży) pn. Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego OKBUD Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie produktu oraz nowej usługi wiedzo chłonnej, Beneficjent informuje, iż dokonał wyboru oferty firmy ELUMATEC POLSKA Sp. z o.o.

W przeprowadzonej przez Beneficjenta procedurze wyboru dostawcy brali udział:

1. JUNGET Sp. z o.o.
2. ELUMENTEC POLSKA Sp. z o.o.
2. GK - PRODUCT s.c.

Największą liczbę punktów otrzymała firma ELUMATEC POLSKA Sp. z o.o.

Uzasadnienie: przedstawiona przez firmę ELUMETEC POLSKA Sp. z o.. oferta jest najkorzystniejsza pod względem stawianych kryteriów. Ocena została dokonana na podstawie porównania ofert, nadesłanych przez poszczególne firmy. Szczegółową informację nt. przyznanych punktów poszczególnym ofertom można uzyskać osobiście w siedzibie spółki lub mailowo.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Wyślij zapytanie
Przesłanie zapytania równoznaczne jest z wyrażeniem dobrowolnej zgody na kontakt za pomocą e-mail lub telefonu w celu obsługi Państwa zapytania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@okbud.pl