Producent okien i drzwi w systemie VEKA

polski angielski niemiecki francuski
Szukaj

dotacje

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Kłobuck, dnia 06.06.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pn ‘Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego OKBUD Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie nowego produktu oraz nowej usługi wiedzochłonnej’ w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.6: Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 przez Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup:

1. Kamera termowizyjna – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Kamera termowizyjna – 1 szt.

Oczekiwane innowacyjne technologie zastosowane w kamerze:

Minimalne oczekiwane parametry techniczne kamery termowizyjnej:

Zobrazowanie

Jedynym kryterium wyboru będzie cena. Kryterium będzie oceniane wg wzoru:

 

C = Cmin *100%

Cr
 
 
Gdzie: Cmin – cena oferty minimalnej
  Cr – cena oferty rozpatrywanej

Termin wykonania zamówienia:
- do dnia 22.06.2012 r.

Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia. Firma nie będzie rozpatrywała ofert, w których urządzenia nie spełniają minimalnych parametrów technicznych określonych w zapytaniu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2012 do godz. 12:00 w siedzibie:
Zakład handlowo-Usługowy ‘OKBUD’ Jolanta Wojtera
Ul. Wieluńska 3, 42-100 Kłobuck

Oferty można także przedkładać osobiście na wskazany powyżej adres oraz przesyłać na adres mailowy: j.wojtera@gmail.pl

 

okbud.pl - Okbud posiada filie w takich miasta jak: Bełchatów, Częstochowa, Działoszyn, Kępno, Kłobuck, Olesno, Ostrzeszów, Pajęczno, Wieruszów.
Siedzibą firmy jest Wieluń.
facebook
telefon 34 317 33 57 Kłobuck
telefon 728 933 256

telefon 43 843 37 05 Wieluń
telefon 728 933 253
telefon
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Miejscowość:
Treść e-mail:
formularz